Brak udostępnienia informacji publicznej przez Gminę Żabia Wola w ciągu 14 dni

Na wstępie przytaczam ustawę, która jednoznacznie określa formę i tryb uzyskania informacji publicznej.

zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do danych publicznych

Art. 2.

2). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania INTERESU PRAWNEGO lub faktycznego.

Art. 10.

2). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13.

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Poniżej pismo złożone do Gminy Żabia Wola dni 19.12.2014 z prośbą o udzielenie informacji publicznej.
Proszę zwrócić uwagę, że pytania są proste i przejrzyste. Ważne jest też to, że w tym konkretnym przypadu są to bieżące dane, które nie pochodzą z archiwum sprzed kilku lat. Są to dane, które najprawdwopodobniej leżały na biurkach Naszych Urzęników... wystarczyło tylko po nie po prostu sięgnąć.

Odpowiedź Urzędu Gminy z dnia 30.12.2014

"z uwagi na konieczność zbadania sprawy i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego"

Ludzie!!! Jakby to była prywatna firma i tak badała sprawy swoich Klientów to by już dawno poszła z torbami ...

Jest to typowa odpowiedź nie odbiegająca od standardu innych odpowiedzi naszej gminy - czyli brak odpowiedzi!!! Jak można badać sprawę informacji publicznych? i na dodatek przeprowadzać postępowanie wyjaśniające? ... o co prostszego można się spytać Gminy, aby uzyskać odpowiedź niezwłocznie?
Na tym przykładzie widać jak dużo trzeba jeszcze serca włożyć w Nasz Urząd Gminy, aby zaczął poważnie traktować swoich obywateli.

A to już odpowiedź, którą otrzymałem dzień po osobistej interwencji w Urzędzie Gminy u Pani Sekretarz tj. 15.01.2015

I proszę zauważyć, że Urząd Gminy nie umie odpowiedzieć na pozornie proste pytanie nr 3. Pytanie jest o ilość robót dodatkowych i koniecznych ... zaś Gmina podaje kwoty.
Dlaczego piszę pozornie proste pytanie? ponieważ remont urządzeń melioracji wodnej pod ulicą Grodziską nie jest ROBOTAMI DODATKOWYMI LUB KONIECZNYMI ... i Gmina nie mogła najprawdopodobniej wydać na to pieniędzy w ramach tego projektu... poza tym, że to przecież jest wydatek nie na urządzenia melioracyjne tylko na budowę przepustu drogowego przy Jutrzenki/Dębowej, co jest samowolą budowlaną! ... Na razie tego dalej nie będę drążył ....

dalej

BRAK ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4 ..... I TAK W KOŁO ..... MASAKRA .... a moje skargi wg Pani Wójt są bezpodstawne !!!

A dlaczego pytałem o ten zjazd (z pytania nr 4)? Proszę rzucić okiem na zdjęcia zjazd 1 >>>

I na koniec, aby nie było, że wprowadzam w błąd ... to Gmina niby zgodnie z prawem przedłużyła sobie termin do 30.01.2015 ... ale powód wydłużenia odpowiedzi jest wg mnie delikatnie mówiąc niepoważny.