Pismo Pani Wójt do Wojewody Mazowieckiego - nie można tego nie przeczytać!

 

Obraz przygotowania (?) naszej Gminy do prowadzenia inwestycji drogowych...

Poniżej pismo Pani Wójt do Wojewody Mazowieckiego, w którym Pani Wójt usilnie twierdzi, że przepust pod drogą jest elementem melioracyjnym.

 

 

Poniżej projekt, który Pani Wójt musiała widzieć pisząc to pismo do Wojewody Mazowieckiego ... więc zastanawiające jest dlaczego można było tak napisać?

"Uzgodniono bez uwag. Na terenie projektowanej drogi gminnej nr 150604W urządzenia melioracyjne nie występują..." 30.07.2014 

i odpowiedź z WZMiUW ... jeszcze raz potwierdzająca powyższe stanowisko.

Zastanawiające jest, że można nie mieć takiej elementarnej wiedzy?
Czy ktoś w Gminie zna się na drogach?

Powyższe pytanie zadaję po raz kolejny, tym razem publicznie, ponieważ na moje pismo z dnia 19.12.2014, w którym zadałem podobne pytanie ...

brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego ... Ale !!! nie do końca ... bo dostałem odpowiedź jak niżej

Taki sobie gminny pingpong :) ... trzeba dodać, że zgodny z prawem, ale czy zgodny ze zdrowym rozsądkiem? ...

i dalej ...

Czy ktoś opiniuje takie ważne dokumenty?
 

Dla nieznających się w temacie wyjaśnię, że każdy Urzędnik zajmujący się takimi tematami powinien wiedzieć, że rowy przydrożne i przepusty pod drogą to elementy drogi !!! To takie podstawowe abecadło drogowe !!!

Dla mnie takie pismo do Wojewody kompromituje nasz Urząd i wystarczajaco obrazuje stan naszej Gminy.... przykra sprawa. Nie dziwmy się, że mamy taki stan dróg ...