Nadzór inwestorski - fragment umowy

Kwota brutto poniższej umowy to 37 200.00 zł. Rozumiemy, że tego typu usługi są w cenie, ponieważ na Nadzorze Inwestorskim ciąży wysoka odpowiedzialność, osoba ta musi posiadać wysokie kompetencje zawodowe i gwarantuje Gminie doprowadzenie inwestycji do szczęśliwego końca. Ale co miało miejsce w tym przypadku? ... o czym świadczy stan inwestycji? ... warto sobie odpowiedzić na te pytania!

Poniżej fragment umowy o dzieło z osobą, która pełniła nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Uderzające jest to, że w umowie brak zapisu na podstawie, którego projektu będzie pełniony nadzór.

Jest to bardzo istotne, ponieważ pierwszy projekt dotyczący tej inwestycji pochodzi z 2001, dalej były kolejne projekty zamienne z 2010, 2012 oraz 2014.

Poza tym, nigdy w życiu bym nie podpisał umowy o wykonanie dzieła, nie mając napisane CZARNO NA BIAŁYM ... KTÓREGO PROJEKTU TO SIĘ TYCZY!!! bo jak później weryfikować inwestycję? zgodność z czym? z którym projektem? 2001, 2010, 2012, 2014?,

 W umowie istnieją tylko zapisy jak niżej

oraz fragment umowy o dzieło na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, zaznaczone wykrzyknikiem obowiązki - dopełnienie tej umowy grarantowało Gminie pełen sukces inwestycji.

i najważniejsze zapisy umowy :

 

Niestety umowa była tylko na papierze czego efektem jest bieżący stan zjazdów, przepustów, skrzyżowań oraz BRAK BEZPIECZEŃSTWA!

Ustalenie, którego projektu i pozwolenia na budowę tyczy ta umowa, pomogłoby stwierdzić czy nadzór był pełniony poprawnie. Gmina zakończyła inwestycję zgodnie z pozwoleniem na budowę z roku 2011 czyli realizowała inwestycję zgodnie z projektem z roku 2001 oraz projektem zamiennym z roku 2010.

Zaś z naszych prostych ustaleń wynika, że Gmina zrealizowała projekt z roku 2014, na co dowodem jest ZYGZAK oraz podstawowa sprawa !!!! całkowicie inna konstrukcja nawierzchni asfaltowej zgodna z nieprawomocnym projektem z 2014 roku...