Zjazd 9

Wariant 1 - przed interwencją

po interwencji