28.02.2015 Posiedzenie Komisji dot. nieprawidłowości przy budowie drogi gminnej w Musułach