Przepusty przez drogę gminną - samowola budowlana

W ramach budowy drogi wybudowano dwa przepusty przez drogę gminną. Jeden - bez żadnego pozwolenia (na wniosek znawcy od melioracji), zaś drugi w złym miejscu.

Jeden jak i drugi przepust zamiast pomagać, będzie powodował zalewanie posesji oraz podrzędnej drogi. Nie wybudowano odprowadzenia wody ... Ale po co ..

Jak to mówi jeden fachowiec, cytuję: Tu zawsze była woda i będzie woda. A nie pana zaleje tylko sąsiadów więc po co się pan wtrąca." ... takich to mamy społeczników :(

przypadek 1

przypadek 2

poniżej definicja prawna "przepustu"

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych

Art.4.
12) drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;
15) przepustbudowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;