Aktualne stanowisko Gminy Żabia Wola

 

http://www.zabiawola.pl/redir,index?wiecej=1884&wiecej_news=1

Treść ze strony źródłówej poniżej:

Przebudowa ulicy Grodziskiej w Musułach

Szanowni Państwo
Na temat przebudowy drogi ul. Grodziskiej w Musułach napłynęło wiele uwag i spostrzeżeń. Niektóre – jeśli nie wniknie się w przyczyny – wyglądają absurdalnie. Realizacja tak ważnego i oczekiwanego przez mieszkańców Gminy zadania inwestycyjnego spowodowała dużo negatywnych emocji oraz niesłusznych zarzutów i pomówień. Usterki i poważniejsze wady wykonawcze są wielorakie.

Niniejszy tekst nie jest próbą usprawiedliwienia kogokolwiek, ani też odpowiedzią  na wszystkie uwagi, pragnę wyjaśnić sprawy podstawowe.

II etap przebudowy ulicy Grodziskiej w Musułach realizowany jest na podstawie czynnego pozwolenia na budowę decyzji. nr 61ŻWU/02 z dnia 08.07.2002 r. i decyzji nr 1666/11 z dnia 11.10.2011 r. Starosty Grodziskiego przez Wykonawcę, któremu przedmiotowe zamówienie publiczne zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Budowa kierowana jest przez ustanowionego przez Wykonawcę kierownika budowy, pod nadzorem budowlanym inspektora nadzoru powołanego przez Gminę i pod nadzorem autorskim projektanta obiektu.

W czasie realizacji przebudowy zaistniała konieczność dodatkowego zaprojektowania kolejnych zjazdów z drogi na nieruchomości prywatne. Powyższa sytuacja wynikała z konieczności wyposażenia w zjazdy drogowe posesji zlokalizowanych przy ul. Grodziskiej, które zostały zagospodarowane przez właścicieli już po opracowaniu pierwotnego projektu budowlanego. Z tych względów Gmina Żabia Wola, uwzględniając zapotrzebowanie mieszkańców, zleciła wykonanie zaktualizowanego o dodatkowe zjazdy projektu budowlanego. Zaktualizowany projekt został zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę, od której jeden z zainteresowanych w sprawie mieszkańców (uczestnik postępowania pozwoleniowego) wniósł odwołanie. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze w tej w sprawie w  II instancji tj. przed Wojewodą Mazowieckim.

Ponadto projektant obiektu wprowadził do projektu podstawowego zmiany nieistotne, które okazały się niezbędne podczas realizacji procesu budowlanego.

W czasie prowadzenia robót drogowych występowały usterki, które na bieżąco w ramach nadzoru nad inwestycją inspektor nadzoru zgłaszał kierownikowi budowy i egzekwował ich usunięcie. Pracownicy Urzędu Gminy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  sprawują stały nadzór nad procesem inwestycyjnym. Uwagi właścicieli posesji zlokalizowanych przy ul. Grodziskiej, są szczegółowo analizowane i w uzgodnieniu z nimi rozwiązywane.

Nie ulega wątpliwości, że w związku z prowadzoną inwestycją jesteście Państwo narażeni na różnorakie utrudnienia i uciążliwości, które niestety są standardowo związane z prowadzeniem robót drogowych w terenie zamieszkałym. Za wszystkie utrudnienia, jakie spotykają Państwa w związku prowadzoną budową, najmocniej przepraszam i jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie, że efekt końcowy w postaci przebudowanej drogi, która poprawi warunki komunikacyjne i jakość życia mieszkańców, w szczególności zamieszkałych na posesjach przy niej zlokalizowanych, w pełni zrekompensuje dotychczasowe niedogodności.

Wójt Gminy  
Halina Wawruch

 

data: 2014-12-11

i kilka zdań komentarza:

Prawie się wszystko zgadza poza tym, że nie zostały poczynione żadne prace, aby naprawić chociaż jeden z przedstawionych zjazdów, skrzyżowań i przepustów itd.. Mimo tego że zglaszaliśmy problemy od sierpnia 2014. Prosiliśmy o spotkanie w terenie, aby pokazać absurdy - nie było ani jednego zebrania. W ramach dobudowania koniecznych zjazdów ... dobudowano zjazd publiczny do nielegalnej firmy transportowej!, a ja mimo tego ze mam legalnie firmę i płacę podwyższony podatek i chciałem pokryć ewentualne dodatkowe koszty, nie mogłem sie doprosić dodatkowych kilku metrów kostki. Chciano mi wybudować tak zjazd, ze z furtki wpadłbym prosto do rowu odwadniającego ... Wielokrotnie byłem wprowadzany w błąd, oficjalnie gmina odpisywala mi nieprawdę. Na jedno z podstawowych pytań do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi. Tak na prawdę, gdyby gmina chciała to by wszelkie problemy już dawno rozwiązała, problemy były wręcz banalne ... każdy jest człowiekiem i rozumie, że przy tak dużej inwestycji można popełnić błędy... Ale jeśli są już błędy to należy je poprawiać i po temacie ... a nie upierać się ciągle że wszystko jest zgodne z projektem... Bo jak może być zgodne, gdy projekt jest zrobiony na mapach sprzed 1995 roku, brakuje wielu podziałów działek, itd. Jak to sie stało, że na takiej mapie jest stempel, że mapa jest aktualna? ... I dlatego mamy teraz taki cyrk... A wystarczyło poprostu pójść w teren i nanieść poprawki i nie wywalać naszych pieniędzy w błoto. A dlaczego tego nie zrobiono? Ponieważ, nikt nie chciał przyznać się do błędów... I najważniejsze - ponieważ Gmina ma zawsze racje, nawet jak jej nie ma! Jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia - odwołanie zostało złożone jako ostateczność, ponieważ nie moglismy doprosić się zajęcia problemami. Odwołanie było poprzedzone, wieloma pismami ...