Projekt wykonany na starych mapach - nieaktulanych

Część problemów zwiazanych z budową drogi gminnej leży u źródła tj. projekt został poprostu wykonany na starych mapach, na których nie ma podziałów działek. Stąd liczne absurdy polegające na tym, że wybudowano np. zjazd indywidulany, a nie zjazd do drogi podrzędnej - skrzyżowanie.

Poniżej zamieszczam mapy z roku 2011, gdzie są widoczne wytyczone działki:  12/4, 12/5, 12/8 - mapy zostały w tym czasie pobrane z Geodezji w Grodzisku Maz.

Poniżej mapa użyta w projekcie z roku 2012 - projekt aktualizacja dokumentacji - BRAK PODZIAŁU DZIAŁKI 12/1. Oficjalną dokumentację można również pobrać z BIPu Gminy Żabia Wola.

oraz mapa z roku 2014

Na starej mapie dorysowano po naszej inwerwencji linie wyznaczające drogę wewnętrzną - dz. ew. 12/8, ale dlaczego nie zaprojektowano skrzyżowania w osi jezdni i dlaczego ostatecznie został tam wykonany zjazd indywidualny ...

PONIEWAŻ POTRAKTOWANO TO JAKO JEDNĄ POSESJĘ DZ. EW. 12/1 (proszę spojrzeć na mapę użytą w projekcie z roku 2012) I STĄD TEŻ ZJAZD INDYWIDUALNY A NIE SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ PODRZĘDNĄ

Efekt poniżej:

Z analizy podziałów wynika, że mapy użyte do projektu są z ok. roku 2003...

1. Rok 1993, akt notarialny wydziela działke 12/4 z działki 12/1.
2. Rok 2003 sądowny podział reszty działki 12/1 na działki 12/5, 12/6, 12/7, 12/8
3. Rok 2011 zmiana właściciela działki 12/4 (ta była wydzielona w 1993) w mapach ze Starostwa są podziały.
4. Rok 2013 zmiana właściciela działki 12/5

Ważne jest też to, że każdy projekt powinien być wykonany na aktulanych mapach do celów projektowych.

Podkreślam - podczas budowy drogi gminnej mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali absurdy polegające na tym, że zjazdy i skrzyżowania są w złych miejscach ... Mieszkańcy domagali się zebrania i namawiali na sprawdzenie projektu w terenie!!! Wówczas już inwestor - Gmina Żabia wola oraz Nadzór powinni podjąć kroki zmieżające do poprawienia błędów, tymbardziej że był przygotowywany kolejny projekt zamienny.

Ale po co słuchać ludzi? trzeba robić zgodnie z projektem ... tylko szkoda, że my musimy za to płacić...