Zjazd 15 (skrzyżowanie)

Skrzyżowanie zamiast zjazdu do prywatnej posesji. 

Nawet zadbano o bezpieczeństwo - znak drogowy!

i rozwiązanie zagadki tj. zjazd indywidualny potraktowany jako skrzyżowanie. Nie wiadomo dlaczego narysowano drogę osiedlową, kiedy to jest jedna działka ewidencyjna.

Dodatkwo wycinek z projektu bieżącej inwestycji pokazujący jak powinny być wykonane zjazdy i skrzyżowania, co potwierdza, że powyższy zjazd został potraktowany jak skrzyżowanie, a nie zjazd indywidualny.