Sztuka dla sztuki czyli ZNAKI DROGOWE W MUSUŁACH

Nasza wieś słynie również z bezpieczeństwa. W ramach budowy drogi gminnej wprowadzono nową organizację ruchu drogowego, przez co znaków mamy jak na choince.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://drogipubliczne.eu/1-2-znaki-ostrzegawcze, choć każdy kto zdawał kiedyś egzamin na prawo jazdy wie, że np. znaki ostrzegawcze powinny być w odległości kilkudziesięciu metrów od danego miejsca, tak aby można było wyhamować.

Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosić:

a) 150—300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,

b) do 100 m na pozostałych drogach, z wyjątkiem znaku A-7, który umieszcza się według zasad określonych w punkcie 2.2.8.

Możliwość umieszczenia znaków w podanych granicach należy wykorzystać w szczególności do wyboru takiego miejsca jego umieszczenia, aby byt widoczny dla kierujących z jak największej odległości. Im większa jest dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, tym dalej należy umieszczać znak od miejsca niebezpiecznego. Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebez-piecznego dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze wynosiła:

— dla v ≥ 100 km/h 300 m,

— dla v = 90 km/h 250 m—300 m,

— dla v = 80 km/h 200 m—250 m,

— dla v = 70 km/h 150 m—200 m,

— dla v ≤ 60 km/h 50 m—100 m.

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych z tabliczką T-1, w odległościach większych niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych. W odległości mniejszej od 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

A u nas przy drodze gminnej mamy jak niżej:

Czy ktoś w ogóle widział taki znak przy zjeździe indywidualnym? tj. przy wyjeździe z prywatnej posesji? [Więcej szczegółów >>>]

Czy ktoś widział znaki przy skrzyżowaniu z nieutwardzoną drogą żwirową? To jest kolejny dowód, że cała inwestycja była prowadzona zza biurka lub nie do końca była przemyślana ...

A poniżej kolejny inny przykład bezpieczeństwa - słupek telefoniczny oraz słup w pasie drogi - 20 cm od jezdni ... aby było bezpiecznie, to po najniższej linii oporu postawiono kolejne znaki ostrzegawcze i już jest ok.

 

Poniżej droga leśna ze szlabanem. Nigdy tutaj nie mogły wjeżdżać samochody. Raz na rok przejeżdżał tędy leśniczy. Najczęściej dróżką tą chadzają dziki... może to dla nich ten znak?

a dlaczego na zdjęciu poniżej nie ma znaku "ustąp pierwszeństa ... ?

a poniżej elementy wodociągu, które zagrażają bezpieczeństwu